Planning bouwwerkzaamheden

De bitumencoating op het dak van de Singelgrachtgarage-Marnix.
De bitumencoating (waterdichte beschermlaag) op het dak van de Singelgrachtgarage-Marnix.

Najaar 2020:
start bouwwerkzaamheden Singelgrachtgarage-Marnix door aannemer Mobilis.

November 2020 t/m maart 2021:
de bouwkuip wordt gemaakt d.m.v. damwanden.

Februari 2021:
ontgraven bouwkuip tot NAP -5,0 m. 

Eind februari 2021:
het plaatsen van de stempelramen in de bouwkuip.

Juni 2021:
aanbrengen van de GEWI-palen in de bouwkuip onder de Singelgracht op een diepte van -25 NAP. 

Juli/ augustus 2021 (zomervakantie):
afsluiting S100 (Nassaukade tussen het Frederik Hendrikplantsoen en de Tweede Hugo de Grootstraat) gedurende zes weken om de in-/uitrit in het zuidelijke deel van het Frederik Hendrikplantsoen te realiseren.

Augustus 2021:
het plaatsen van de tijdelijke hulpbrug voor het autoverkeer en heropening van de Nassaukade.

Eind 2021, begin 2022 en voorjaar 2022:
in drie weekenden vindt het storten van de onderwaterbetonvloeren plaats. Er wordt van vrijdag tot en met zondag continu beton gestort, in totaal zo’n 8.500 m3.

Begin 2022:
start van de ruwbouwfase en de bouw van het betonnen casco. De ruwbouwfase bestaat uit de realisatie van de vloeren, wanden, kolommen en als laatste het dak.

Medio 2023:
start van de afbouwfase, o.a. kabel- en leidingwerkzaamheden in de garage en het afbranden van de damwanden. Daarna komt het water weer terug in de gracht en worden de nieuwe steigers aangebracht.

Voorjaar 2024:
oplevering van de Singelgrachtgarage-Marnix.