Planning bouwwerkzaamheden

Het plaatsen van de damwanden voor de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix.
Het plaatsen van de damwanden voor de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix.
Foto: Thomas Schlijper

Najaar 2020:
start bouwwerkzaamheden Singelgrachtgarage-Marnix door aannemer Mobilis.

November 2020 t/m maart 2021:
de bouwkuip wordt gemaakt d.m.v. damwanden.

Februari 2021:
ontgraven bouwkuip tot NAP -5,0 m. 

Eind februari 2021:
het plaatsen van de stempelramen in de bouwkuip.

Juni 2021
aanbrengen van de GEWI-palen in de bouwkuip onder de Singelgracht op een diepte van -25 NAP. 

Juli/ augustus 2021 (zomervakantie):
afsluiting S100 (Nassaukade tussen het Frederik Hendrikplantsoen en de Tweede Hugo de Grootstraat) gedurende zes weken om de in-/uitrit in het zuidelijke deel van het Frederik Hendrikplantsoen te realiseren.

Augustus 2021:
het plaatsen van de tijdelijke hulpbrug voor het autoverkeer en heropening van de Nassaukade.

Najaar 2021:
in drie weekenden vindt het storten van de onderwaterbetonvloeren plaats. Er wordt van vrijdag tot en met zondag continue beton gestort, in totaal zo’n 9.000 m3.

Najaar 2021:
start van de ruwbouwfase en de bouw van het betonnen casco. De ruwbouwfase bestaat uit de realisatie van de vloeren, wanden, kolommen en als laatste het dak.

Medio 2022:
start van de afbouwfase, o.a. kabel- en leidingwerkzaamheden in de garage en het afbranden van de damwanden. Daarna komt het water weer terug in de gracht en worden de nieuwe steigers aangebracht.

Begin 2024:
oplevering van de Singelgrachtgarage-Marnix.