Vertraging werkzaamheden Marnixkade tot begin december 2023

Bord Marnixkade
Afsluiting bocht Marnixkade.

Momenteel voeren we voor de afbouw van de Singelgrachtgarage-Marnix een aantal werkzaamheden op de Marnixkade uit. In de bocht bij het Marnixbad herstellen we de kademuur en onder de Marnixkade brengen we een KPN-zinkerleiding aan. Aansluitend wordt het maaiveld hersteld.

Gevolgen voor het verkeer

De werkzaamheden voor het kadeherstel duren helaas langer dan verwacht. De bocht bij het Marnixbad blijft daarom tot en met vrijdag 8 december 2023 afgesloten voor auto’s en fietsers.

Voor automobilisten en fietsers is de Marnixstraat via de Nieuwe Tuinstraat bereikbaar. Voetgangers kunnen langs het werkterrein lopen.

Afbranden damwanden

Voor het aanbrengen van de zinkerleiding hebben we vorige maand damwanden geplaatst. Deze damwanden moeten er ook weer uit. Om de hinder voor de omgeving te beperken, worden deze damwanden afgebrand in plaats van eruit getrild.

Werktijden

De werkzaamheden vinden plaats tijdens onze reguliere werktijden: maandag t/m zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur.