Ontheffing avond- en nachtwerkzaamheden

Betonstort voor de eerste vloer
Betonstort voor de eerste vloer van de Singelgrachtgarage-Marnix.

Omwonenden van de Singelgrachtgarage-Marnix hebben begin augustus van een buurtbewoner een pamflet ontvangen. In dit pamflet wordt gesteld dat aannemer Mobilis – door de onlangs verstrekte nachtwerkontheffing voor de Singelgrachtgarage-Marnix – elke avond en nacht zou kunnen doorwerken. Deze informatie is onjuist.

Eerder is voor het avond- en nachtwerk steeds per specifieke werkzaamheid en datum een ontheffing bij het bevoegd gezag aangevraagd en verkregen. Daardoor kon in december, januari en mei onderwaterbeton worden gestort.

Vertraging vermijden
Soms bleek de administratieve afhandeling van een aanvraag te lang te duren waardoor de uitvoering van het werk vertraging opliep. Om dat te vermijden is nu voor een aantal specifieke werkzaamheden een algemene ontheffing aangevraagd en verkregen. Een groot deel van die werkzaamheden is al gerealiseerd met de eerder verleende ontheffingen. We zijn dus al geruime tijd met deze werkzaamheden bezig en de komende tijd veroorzaken we dan ook geen extra hinder.

Geen vrijbrief
De nachtwerkontheffing geeft Mobilis dus geen vrijbrief om tot 30 juni 2023 elke avond en nacht te werken. In de aanvraag zijn de specifieke werkzaamheden benoemd, namelijk het storten van beton voor vloeren, wanden en dak en het zogenaamde vlinderen van het beton. Helaas staan die werkzaamheden niet in de nachtwerkontheffing, waardoor de indruk kon ontstaan dat er elke avond en nacht mag worden gewerkt.

Gemiddeld een stort per week
In de aanvraag staat vermeld: “Voor de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix storten we nog 38 moten. Deze moeten afgewerkt worden door middel van vlinderen. Omdat dat sterk weersafhankelijk is vragen we hiervoor en mogelijke uitloop een ontheffing aan. Het gaat om gemiddeld een stort per week…”.