Buitensingel

Welkom op Buitensingel Amsterdam, de website voor omwonenden en ondernemers in de buurt van de Singelgrachtgarage-Marnix.

Singelgrachtgarage-Marnix

Het zal u niet ontgaan zijn: we werken aan een parkeergarage onder de Singelgracht. In deze garage is straks ruimte voor 800 parkeerplaatsen. Ongeveer 80 procent van deze parkeergarage is bedoeld voor auto’s van bewoners en in de buurt gevestigde ondernemers. Er komen tachtig elektrische laadplekken en dat aantal kan in de toekomst uitgebreid worden naar 800.

De bovengrondse parkeerplaatsen verplaatsen we naar de ondergrondse garage. Daardoor ontstaat extra ruimte voor groenvoorzieningen, voetgangers, spelende kinderen en fietsers.

Waar?

De parkeergarage komt in het deel tussen het Tweede Marnixplantsoen en het Marnixbad (in stadsdeel Centrum) en tussen de Tweede Hugo de Grootstraat en het Frederik Hendrikplantsoen (in stadsdeel West). 

Hier ziet u een impressie van de toekomstige Singelgrachtgarage-Marnix.

18 juni: Dag van de Bouw

De Singelgrachtgarage-Marnix neemt op zaterdag 18 juni deel aan de Dag van de Bouw.

Oude boom gekapt op de Marnixkade

Maandagochtend 4 april heeft de afdeling boombeheer van de gemeente Amsterdam vanwege veiligheidsredenen een oude boom gekapt.

Tijdelijke hulpbrug voor voetgangers en fietsers

De tijdelijke hulpbrug voor fietsers en voetgangers over de Nassaukade (ter hoogte van het Frederik Hendrikplantsoen) in zuidelijke richting is vanaf maandagmiddag 14 maart 15.00 uur open.

Start ruwbouwfase Singelgrachtgarage-Marnix

We zijn gestart met de ruwbouwfase van de Singelgrachtgarage-Marnix. De komende maanden staan vooral in het teken van het betonstorten en afwerken van vloeren en wanden.

Omgevingsmonitoring tijdens bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix

De omgeving van de Singelgrachtgarage-Marnix wordt tijdens de bouw uitvoerig in de gaten gehouden.

Planning bouwwerkzaamheden

Eind 2020: start en uitvoering bouw door aannemer Mobilis
Begin 2024: oplevering Singelgrachtgarage-Marnix

Duurzaam behoud bomen


De bomen langs de Singelgracht zijn voor de omwonenden heel waardevol. Voorafgaand aan de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix is goed nagedacht over het duurzaam behoud van de bomen langs de Singelgracht. Contractueel is vastgelegd welke bomen gekapt, verplant en behouden moeten worden. In dit achtergrondartikel leest u meer over alle maatregelen die zijn genomen voor het duurzaam behoud van de bomen.

Livestream

Livestream Singelgracht

Hier ziet u het webcambeeld van de bouwwerkzaamheden in de Singelgracht.